Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

Vrede waar is vrede voor onze volken onze gezinnen maar nog belangrijker voor onze hart en ziel. Deze wanhoopsroep klinkt door de eeuwen heen. Is het ook de roep van uw hart?

De menshied is verward en rusteloos er kan dan geen twijfel over bestaan dat er de nood is voor leiding. Raadgeving veiligheid en vertrouwen we willen en hebben het nodig om gerust te zijn.

Innerlijke vrede-wat een schat. Kan deze gevonden worden in een wereld vol van strijd, wanhoop, beroering en zorg?

Er is een grote zoektocht aan de gang, vele mensen zoeken vrede in populariteit of rijkdom, in plezier en aanzien, in onderwijs en wetenschap, in betrekkingen en huwelijk. Ze verlangen er naar wijsheid en rijkdom te vergaren, maar hun ziel blijft leeg, Andere zoeken de realiteit van dit leven te ontsnappen door drugs en alcohol te gebruiken, maar de vrede die zij zoeken ontsnapt hen. Ze zijn nogsteeds leeg en eenzaam nog steeds in een wereld vol beroering met een onrustig hart.

De Mensheid in Beroering

voor de volledige tekst Innerlijke vrede in een wereld vol beroering

De here God schiep de mens en plante hem in het Paradijs om waarlijk te genieten in vrede rust en blijdschap. Nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest nam schuldgevoel ze onmiddelijk in beslag. Waar ze eerst de nabijheid Gods verlangde, verstopte ze zich nu in schaamte. Schultgevoel en Angst kwam in plaats van de vrede en blijdschap die ze eens genoten. De zonde van de mens was het begin van een verontruste wereld en een verontrust hart.

Alhoewel onze ziel naar God verlangt, onze zondige natuur is opstandig naar zijn wegen. Deze innerlijke strijd zorgt voor spanning en radeloosheid. Als wij zoals Adam en Eva egocentrisch in onze verlangen en ambities zijn zullen we zorgvol en onrustig worden. De onzekerheid en veranderingen van dit leven, deze in verval geraakte wereld zorgt voor opschudding van onze innerlijke vrede.

Alhoewel u het misschien nog niet erkend of ondekt heeft, uw zonde is de reden voor rusteloosheid. Vele mensen zoeken voor uiterlijk en materialistisch dingen om innerlijke vrede te vinden. De mensheid beschuldigt deze zorgvolle wereld voor hun onrust. Maar laten het achterwegen om in hun eigen hart te kijken.

 

Jezus Christus de Vredevorst

Er kan geen innerlijke vrede plaatsvinden totdat ieder oogpunt van uw leven in overeenstemming is met Die gene die ons geschapen heeft en ons begrijpt. Dit is alleen mogelijk als we ons compleet overgeven aan Jezus Christus. Hij is niet alleen de Heer van deze aarde maar kent ons leven vanaf het begin tot aan het einde. Hij dacht aan ons toen hij naar deze aarde kwam “Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods om onze voeten te richten op de weg des vredes”(Lukas1:79)

Jesus bied u licht inplaats van duisternis, vrede voor twist, hoop voor wanhoop en leven inplaats van dood. Hij zegt in Johannes 14:27 “Vrede laat ik u Mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geet ik hem u. Uw hart word niet ontroerd of versaagd.

                                    

Berouw brengt innerlijke vrede

Als de zware last van uw zonden u neerdrukken, is de enige oplossing “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden” (Hand 3:19) Jesus nodigt u uit voor de meest veelbetekende levens veranderende ervaring. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven (Mattheus 11:28) 1 Johannes 1:9  beloofd, “Indien wij onze zonden belijden.Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Aanvaard u zijn uitnodiging?

Als u tot Jezus komt zult u vergeving en vrijheid vinden. In plaats van wrok en onvergeving. Uw hart is gevuld met liefde en genade. Als Jezus uw hart regeerd, heeft u uw vijanden lief. Dit is alleen mogenlijk door de kracht van Christus verlossende bloed.

Blijvende Vrede

Als christen is het geloof in God’s vertrouwen en zijn zorg het tegengif voor angst en bezorgdheid.Hoe rustgevend is het om in de enige God te geloven die van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderd blijft. Hij houdt van ons en zal altijd voor ons zorgen. Zo waarom zouden we tobben en ons zorgen maken? Leer te doen zoals we lezen in 1 Petrus 5:7 “werpt al uw bekommernis op hem want Hij zorgt voor u.” We hebben ook de belofte. “Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede omdat men op U vertrouwt. (Jesaja 26:3)

Met Jezus Christus in uw hart, is uw zoektocht naar innerlijke vrede over. Hij zal u vrede en kalmte geven dat alleen te verkrijgen is als u op Hem vertrouwd. U zal spreken met de dichter:

                                Ik ken een vrede, waar geen vrede te vinden is

                                Een kalmte, waar storm winden blazen.

                                Een geheime plek waar ik van aangezicht tot aangezicht

                                Met de Meester ik mag gaan.

                                                                      -Ralph Spalding Cushman

U zult gemoedsrust in een verontruste wereld hebben! Open de deur van uw hart tot Christus-doe het nu-en eens zal Hij de hemel poort voor u openen waar een volmaakte vrede heerst voor alle eeuwigheid.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen