De Oplossing Voor U

Jezus bij de put

Weet u dat er iemand is die alles van u afweet? Jezus, de zoon van God weet alles wat u ooit gedaan heeft. Hij heeft de aarde geschapen met alles wat zich erin bevind. HIj kent het verleden, het tijdelijke, en de toekomst. Hij houd van u en kwam in de wereld om u van uw zonden te verlossen. Hij heeft een plan om u in dit leven gelukkig te maken.

Op een dag reisde Jezus met zijn vrienden. Zij kwamen bij een dorpje in Samaria. Terwijl zijn vrienden het dorp in gingen om voedsel te kopen, ruste Jezus uit bij een bron. Terwijl Jezus daar zat kwam ere en zekere vrouw om water uit de bron te putten. Jezus vroeg haar, “wilt u mij wat water geven”. De vrouw was verbaasd. U vraagt mij om water? vroeg ze. “Weet u niet dat ik een samaritaanse ben en dat de joden niets met ons te doen willen hebben?”. Jezus antwoorde haar vriendelijk, “Als u werkelijk God kende en wist met wie u nu praatte, zou u om levens water gevraagd hebben. En ik zou het u graag gegeven hebben”. De vrouw keek Hem verwonderd aan. “Mijnheer” zij ze. De bron is diep. U heeft niets om water uit te scheppen. Hoe kunt U dit levens water uit de bron putten?.

De vrouw loopt naar de stad

Jezus antwoorde nogmaals, “diegene die van deze bron drinken zullen weer dorst krijgen. Maar als u drinkt van het water dat Ik u geven kan, zult u nooit meer dorst hebben”.

voor de volledige tekst De Oplossing Voor U

“Mijnheer”, zei de vrouw, “geef me van dat water zo dat ik nooit meer dorstig hoef te zijn en hier niet meer voor water hoef te komen”. “Vertel het ook uw man en kom dan terug”, zei Jezus.

“Ik heb geen man”, antwoorde ze.

“Dat is waar”, zei Jezus.

“U heeft vijf verschillende echtgenoten gehad, en de man met wie u nu bent is niet uw echtgenoot”.

Hoe kent deze man mij vroeg ze zich af. “Mijnheer ik kan zien dat U een profeet ben. Ik heb een vraag voor U. Mijn volk heeft God aanbeden in deze plaats. U zegt dat Jeruzalem daar de plek voor is”. Jezus vertelde haar. “Het is niet zo belangrijk waar we de Here aanbidden, vandaag mogen de ware gelovigen de Vader in geest en waarheid aanbidden. “Ik weet dat de messias zal komen die genaamd is Christus”, zei de vrouw, “en als Hij komt, zal Hij alles uitleggen”, Toen vertelde Jezus haar. “Ik ben Hem”.

Ze liet haar waterkruik achter en rende terug de stad in, “kom” riep ze, “kom en ziet de man die me alles verteld heeft wat ik ooit gedaan heb. Is Hij niet Christus?”.

Toen kwamen de mensen uit de stad om Jezus te ontmoeten.

Velen geloofden dat Hij Christus was, de zaligmaker, omdat Hij alles van hen wist. U kunt dit verhaal lezen in het evangelie naar Johannes 4:3-42.

Jezus leert de menigte

Jezus weet alles van ons, het goede, maar ook het kwade. We zouden graag de kwade dingen die we in ons leven gedaan hebben verbergen, maar we kunnen ze van Jezus niet verbergen.

Hij is gekomen om ons te verlossen van de straf die we verdienen voor onze ongehoorzaamheid. Hij kan dat sombere gevoel in ons hart wegnemen en ons vrede geven. Hij is gestorven om onze zonden weg te nemen en heeft het mogelijk gemaakt dat we een thuis in de hemel mogen hebben als we sterven. Jezus is de oplossing voor al uw noden en vragen. Hij wilt uw vriend zijn. Hij wil die leegte in uw hart vullen. Hij kan uw angst en onrust voor vrede en kalmte verwisselen. Jezus zegt “komt tot Mij…….en ik zal u rust geven” (Matteus 11:28). Kom gewoon tot Hem in gebed en vraag Hem in uw leven te komen. En als u deze genadige God door geloof accepteerd, zal Hij in uw hart verblijven.

Zijn aanwezigheid zal u blijdschap geven. Hij zal u kracht en een doel geven in dit leven. Hij zal de oplossing voor u zijn.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen