De Enige en Echte Ware God--Kent U Hem?

Iedereen aanbid iets. Sommige mensen aanbidden voorwerpen, sommigen aanbidden een persoon, sommigen aanbidden een beeld, en anderen aanbidden hen zelf. Ze openbaren hun toewijding aan hun goden in verschillende manieren. Zoals de massa's van deze mensen hun toewijding aan deze goden geven, blijft er nog steeds een verlangen en hulpgeroep in hun harten. Deze mensen zijn alleen maar in staat om een tijdelijke opluchting te vinden voor hun ziels hulpgeroep en hebben weinig moed om morgen onder ogen te zien.Tot hun teleurstelling is de toekomst altijd hetzelfde als het verleden. De god die ze dienen is niet in staat om de leegte te vullen in hun leven.

Wie aanbid u? Waar woont uw god? Leeft hij? Wat heeft hij vandaag voor u gedaan? Heeft u vandaag met hem gesproken? Heeft hij het hulpgeroep van uw hart beantwoord? Waar gelooft u in?

Laat me u voorstellen aan de enige ware God die Satan verslagen heeft, onze grootste vijand. Hij is de God van de schepping, Die alles in het bestaan riep. De Heilige Bijbel zal je vertellen van deze God in de hemel, die de mens schiep uit het stof van de aarde. Lees Genesis, hoofdstuk een en twee.

Hij is de eeuwige God. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is het zelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hij is de Schepper, Beschermer en Onderhouder van alle dingen (Hand. 17:22-34).

Deze geweldige God die in de hemelen woont is ook geintereseerd in u als persoon. Hij ziet u in de menigten van mensen. Hij houd en zorgt voor u. Hij wil meer dan alleen uw vriend zijn. Hij heeft zijn Zoon gezonden om uw Verlosser te zijn. Hij wil bij u wonen, en nog meer dan dat, Hij wil in u wonen. Hij zegt "Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem" (Joh. 15:4).

Als Hij niet in uw hart verblijft, wie dan wel? Door om ons heen te kijken kunnen we zien dat Satan in het leven van de menigten van mensen regeerd en verwoest. Hij is de gene die deze harten regeerd. Hij stelt al deze boosheden voor zoals liegen, stelen, begeren, bedriegen, wraak zoeken, en zelf promotie. Als Satan in uw hart leeft, en verleid u toe te geven in een van deze zonden en meer, waarom komt u niet tot de God der Goden die Zijn enig geboren zoon, Jezus Christus gegeven heeft, om te sterven voor uw zonden en de zonden van de hele wereld (joh. 3:16).

U vraagt zich af, "Hoe kan dit waar zijn? Hoe kan Een, die zo geweldig, oppermachtig, en almachtig is in mijn hart wonen" (Jesaja 57:15).

Als u schoon genoeg van de zonde hebt, waarom roept u God niet aan en bekeert u zich. Door vertrouwen in God en door het verzoenende bloed van Christus zullen uw zonden vergeven worden en ontvangt u een nieuw karakter. Wanneer dan Satan komt om te verleiden, zult u de nabijheid van de almachtige God voelen. Hij zal u leiden en in alle dingen leren (Joh. 14:26).

In Johannes 10:10 Belooft Jezus een overvloedig leven en Hij is in staat u dat te geven. Deze gave zal de uwe zijn zolang u trouw en onderdanig tot Hem blijft. "Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten" (Jesaja 1:19). Geen andere God is zo geweldig. Als dit uw hart aanspreekt, zult u misschien de tract "U Moet Wedergeboren Worden" willen lezen.

Deze tract, zowel als anderen zijn verkrijgbaar van het onderstaande adres.

https://www.evangelischeliteratuur.org/menu

Een Zaligmaker voor u

De verloren zoon vraagt zijn vader voor zijn erfdeel

Bent u een gelukkig persoon? Angst en een schuldgevoel van zonde kan uw blijdschap wegnemen.U vraagt zich mischien af “Hoe kan ik gelukkig worden?”

 Ik heb goed niews voor u! Er is iemand die u helpen kunt. Hij kan uw zonden  vergeven en u oneindige blijdschap geven. Zijn naam is Jezus. Laat me u over Hem vertellen.

Zijn Vader, God, is de Gene die deze wereld geschapen heeft. Hij heeft alles gemaakt in deze aarde. Hij heeft u en mij gemaakt.

 God heeft ons lief.Hij houdt van iedereen op deze aarde. God houd zo veel van iedereen dat Hij zijn enige zoon Jezus naar deze aarde gestuurd heeft. Toen de Here Jezus op aarde was heeft hij zieken genezen. Hij heeft zich ontfermt over diegenen die ongelukkig waren. Hij heeft de blinden weer laten zien. Hij heeft de mensen veel onderwezen.

Jezus wilde ons doen begrijpen hoe groot de liefde is die Zijn Vader voor u en mij heeft. Hij vertelde dit verhaal dat de liefde van Zijn Vader uitlegd. U kunt dit lezen in de bijbel in Lukas 15:11-24

 Een zekere man had twee zonen.Hij dacht dat alles goed ging. Op een dag kwam een van de zoons in opstand  naar hem toe en zei,”Ik ben dit huis zat Ik wil mijn eigen gang gaan Ik ga hier weg. Geef me mijn erfdeel. De vader was erg verdrietig maar gaf hem zijn deel en liet hem vertrekken. Hij vroeg zich af of hij zijn zoon ooit nog weer zou zien.

 De zoon trok ver weg en genoot van het leven met al zijn geld en zijn vrienden.Hij verbraste zorgeloos zijn geld met een egoistische levensstijl. Hij dacht dat het leven geweldig was tot op een dag zijn geld op was en zijn vrienden hem in de steek lieten. Hij was alleen en hulp behoevend.Wat moest hij nu doen?

 Hij ging naar een boer en die boer stuurde hem naar de varkens om deze te voeren. Hij kreeg niet genoeg te eten. Hij had zo’n honger hij zou zo van het varkensvoer gegeten hebben. Toen begon hij zijn boze daden te overdenken en hoe hij zijn vader mishandeld had. Hij begon zich steeds ellendiger te voelen.

De verloren zoon het voeden van de varkens 

Op een dag herrinerde hij zich hoe liefdevol zijn vader geweest was en hoe goed hij verzorgd was toen hij nog thuis was. Zelfs zijn vaders knechten hadden genoeg te eten.

 Hij dacht, “Zal ik terug keren naar mijn vader na al dat ik misdaan heb? Zou hij me nog steeds liefhebben?. Ik ben het niet waard om zijn zoon te zijn.Ik ben bereid zijn knecht te worden als hij me tenminste nog terugneemt.”

 Onmiddelijk stond hij op en begon aan de reis terug naar huis. Hij zou wel zien of zijn vader hem zou vergeven.

Zijn vader verlangde naar zijn zoon vanaf het moment dat hij hem verlaten had. Hij vroeg zich af “zal mijn zoon ooit nog terugkeren?” Toen op een dag zag hij iemand in de verte aankomen. “Zal dat mijn zoon zijn?” Toen hij zag dat het zijn zoon was, rende hij naar hem toe met uitgestrekte armen.

“Vader,” zei de zoon, “Ik heb tegen u gezondigd. Ik ben niet waardig uw zoon te zijn.”

Maar zijn vader zei, Breng me de mooiste kleren en bereid een feest. Mijn zoon was verloren maar is nu gevonden.”

De vader verheugd over de verloren zoon naar huis

 We zijn allemaal zoals deze zoon ; We zijn allemaal van God, onze  Vader afgedwaald. We hebben de kansen en goede dingen die hij ons geeft verspild. We hebben egoistisch geleefd en zijn in opstand gekomen tegen Hem. Onze Hemelse Vader wil dat we vandaag nog tot hem terug keren. Hij wacht op ons met uitgestrekte armen.

 Jezus heeft ons Zijn liefde laten zien toen Hij Zijn leven gaf als een offer voor onze zonden en de zonden van de hele wereld. Hij heeft pijn en afwijzing geleden toen hij zich door godeloze mensen aan een kruis liet nagelen. Door de macht Gods stond hij op uit de dood en heeft een eeuwig leven

 Kom tot Jezus en vraag om vergeving van uw zonden. Als Hij ziet dat u berouw hebt van al het verkeerde dat u heeft gedaan,Zal Hij u vergeven en wast onze zonden weg met het bloed dat hij uitstorte. Wat een geweldige ervaring! U zult een nieuw mens worden. Het leven zal een andere betekenis krijgen. Jezus zal uw schuldgevoel en angst veruilen voor vreugde en geluk.Hij zal uw Zaligmaker zijn.

Waar draait Het Allemaal Om?

Ik begon aan dit leven zo vrij en gelukkig. Ik was als een vlinder met prachtige vleugels in een wereld vol met mooie bloemen om te zien. Het leven leek zo mooi met het vooruitzicht op de toekomst.

Het duurde niet lang en mijn uitzicht was veranderd. Ik realiseerde me dat ik resultaten moest boeken om geaccepteerd te worden. Het leven leek op een cirkus. Er werden bogen voor me uitgehouden tot ver in de toekomst. Als ik door de ringen heen sprong ontving ik goedkeuring. Als ik het niet deed- maar – iedereen deed het wel.

Het leven werd een voorstelling. Spring door de ringen; maak het in het voetbal team, of met cheerleading, of de erelijst. Ga naar de juiste universiteit en haal een diploma. Ik deed dingen die ik liever niet had gedaan, maar iedereen deed het- zo – ga verder en probeer het te vergeten. Zoek voor een goede baan en verdien een hoop geld. Op de juiste tijd in het huwelijk treden, krijg het juiste aantal kinderen, koop een huis- een mooi groot huis, een betere auto. Ik denk dat ik moe word. Word lid van een vereniging- niet zo maar een vereniging, maar de juiste vereniging- spring, spring, spring. Pensioen, Ik moet nadenken over mijn pensioen- koop aandelen, verkoop aandelen- val een buil, gaan, gaan, gaan. En opeens sta ik voor de laatste boog. Maar, hij is niet rond, het is een rechthoek, en het is in de grond. Het gras stopt langs de ruige randen. Hier is waar alles eindigt.

Wat is er eigenlijk met me gebeurd? Het leven had niet zo moeten zijn. Waar is die kleine vlinder met die prachtige vleugels? Wat is er met de bloemen gebeurd? Was ik werkelijk gelukkig? Hoe zit het met mijn ziel? Is dit waar alles om draait?

“God, wat is er gebeurd?”

“Ik ben blij dat je eindelijk vraagt,” zegt God. “Ik zal je terugnemen naar waar het fout ging en hoe je leven had kunnen zijn, als je Mijn manier gekozen had.

“Toen je nog een kind was, was Ik met je. Alle kinderen zijn onder Mijn hoede (Matteus 19:13-14) Herinner je nog die kleine vlinder met die prachtige vleugels?”

Mijn hart deed pijn als ik aan die blijde onschuldige tijd dacht- weg, voor eeuwig weg.

God vervolgde, “ De tijd kwam dat je verantwoordelijk werd voor je besluiten. Herinner je nog de redetwisting met je Moeder? Het gaf je een vreselijk gevoel, maar je wilde niet toegeven dat je fout was. Je besloot je eigen weg te gaan. “ Ik probeerde je te stoppen. Herinner je nog toen je beste vriend overleed? Hoe eenzaam je jezelf voelde- dat was Ik, die met je praate. Diep in je hart wist je dat dingen niet goed zaten, maar je was bang je te veranderen. Je was bang wat je vrienden van je zouden denken, dus negeerde je Me, en dreef je nog verder van me af.”

God’s stem werd bedroefd. “ Herinner je nog de jaren op het universiteit?”

“Och! God, herinner me toch niet. Ik probeer die tijd te vergeten,” smeekte ik. Teder, sprak God, “ vergeten maakt de zonde niet ongedaan. (Prediker 12:14) Ik had je graag vergeven als je het me gevraagd had- maar je hebt het nooit gevraagd. (1 Johannes 1:9) Al die keren dat je jezelf eenzaam voelde en verdrietig, dat was Ik, die je aanriep, maar je luisterde niet. Herinner je nog die goede baan die je kreeg? Het loon was fantastisch, maar deed het je zo veel goed als je gedacht had? ( 1 Timoteus 6:9) Ik probeerde je te vertellen dat tevredenheid alleen van Mij komt. Voor een tijdje overwoog je om Mijn weg te nemen, maar het leek te moeilijk dus volgde je je eigen weg. Och, als je toch maar tot Me gekomen was, Ik had je kunnen geven waar je naar opzoek was- vrede in je hart, vrede in je huis, en vertrouwen voor de toekomst.” (Matteus 11:28)

God vervolgde, “Je was zo druk. Ik probeerde met je te praten op die koele, mooie avonden, maar je hoorde Me niet. Ik probeerde je aandacht te trekken tijdens stormen. Ik dacht dat je dan misschien zou luisteren, maar dat deed je niet. Als je toch maar geluisterd had, Ik had je kunnen helpen met de problemen tussen jou en je echtgenoot. Het had zoveel verdriet kunnen schelen. (1 Petrus 3:7)

“Als je had gebeden en gevraagd om wijsheid, Had ik je geholpen met je zoons problemen. Het alles had zo anders kunnen zijn. (Spreuken 29:17) Maar nee je was te druk, te wijs, en een te trots persoon om tot Mij te keren.”

Als God zich afwende, sprak Hij, “Je hebt je leven verspild met je egoistische grillen, en nu ben je voor eeuwig verloren.” En toen voelde ik mijzelf weg slippen van God, weg- weg.

Verloren- voor altijd verloren! Wat betekent dat? Het betekent weg bij God vandaan zijn –voor altijd- in een plaats van kwelling bereid voor de duivel en zijn engelen. (Matteus 13:41-42) Maar, u kunt hier verandering in brengen. Als u weet dat er dingen in uw leven niet juist zijn, geef het toe. Keer tot God, bekeerd u van uw zonden, en geef uzelf over tot Hem. (Handelingen 2:37-38) God houd van u, en wilt u vergeven. (Johannes 3:16) De prijs is al betaald. (Romeinen 5:8-11) Jezus stierf aan het kruis in uw plaats. Hij betaalde het losgeld zodat u gered kunt worden. U kunt vrede en rust in uw hart hebben, en aan het eind – de hemel. (Johannes 14:1-3)

Dat is waar het om draait.