Een Zaligmaker voor u

De verloren zoon vraagt zijn vader voor zijn erfdeel

Bent u een gelukkig persoon? Angst en een schuldgevoel van zonde kan uw blijdschap wegnemen.U vraagt zich mischien af “Hoe kan ik gelukkig worden?”

 Ik heb goed niews voor u! Er is iemand die u helpen kunt. Hij kan uw zonden  vergeven en u oneindige blijdschap geven. Zijn naam is Jezus. Laat me u over Hem vertellen.

Zijn Vader, God, is de Gene die deze wereld geschapen heeft. Hij heeft alles gemaakt in deze aarde. Hij heeft u en mij gemaakt.

voor de volledige tekst Een Zaligmaker voor u

 God heeft ons lief.Hij houdt van iedereen op deze aarde. God houd zo veel van iedereen dat Hij zijn enige zoon Jezus naar deze aarde gestuurd heeft. Toen de Here Jezus op aarde was heeft hij zieken genezen. Hij heeft zich ontfermt over diegenen die ongelukkig waren. Hij heeft de blinden weer laten zien. Hij heeft de mensen veel onderwezen.

Jezus wilde ons doen begrijpen hoe groot de liefde is die Zijn Vader voor u en mij heeft. Hij vertelde dit verhaal dat de liefde van Zijn Vader uitlegd. U kunt dit lezen in de bijbel in Lukas 15:11-24

 Een zekere man had twee zonen.Hij dacht dat alles goed ging. Op een dag kwam een van de zoons in opstand  naar hem toe en zei,”Ik ben dit huis zat Ik wil mijn eigen gang gaan Ik ga hier weg. Geef me mijn erfdeel. De vader was erg verdrietig maar gaf hem zijn deel en liet hem vertrekken. Hij vroeg zich af of hij zijn zoon ooit nog weer zou zien.

 De zoon trok ver weg en genoot van het leven met al zijn geld en zijn vrienden.Hij verbraste zorgeloos zijn geld met een egoistische levensstijl. Hij dacht dat het leven geweldig was tot op een dag zijn geld op was en zijn vrienden hem in de steek lieten. Hij was alleen en hulp behoevend.Wat moest hij nu doen?

 Hij ging naar een boer en die boer stuurde hem naar de varkens om deze te voeren. Hij kreeg niet genoeg te eten. Hij had zo’n honger hij zou zo van het varkensvoer gegeten hebben. Toen begon hij zijn boze daden te overdenken en hoe hij zijn vader mishandeld had. Hij begon zich steeds ellendiger te voelen.

De verloren zoon het voeden van de varkens 

Op een dag herrinerde hij zich hoe liefdevol zijn vader geweest was en hoe goed hij verzorgd was toen hij nog thuis was. Zelfs zijn vaders knechten hadden genoeg te eten.

 Hij dacht, “Zal ik terug keren naar mijn vader na al dat ik misdaan heb? Zou hij me nog steeds liefhebben?. Ik ben het niet waard om zijn zoon te zijn.Ik ben bereid zijn knecht te worden als hij me tenminste nog terugneemt.”

 Onmiddelijk stond hij op en begon aan de reis terug naar huis. Hij zou wel zien of zijn vader hem zou vergeven.

Zijn vader verlangde naar zijn zoon vanaf het moment dat hij hem verlaten had. Hij vroeg zich af “zal mijn zoon ooit nog terugkeren?” Toen op een dag zag hij iemand in de verte aankomen. “Zal dat mijn zoon zijn?” Toen hij zag dat het zijn zoon was, rende hij naar hem toe met uitgestrekte armen.

“Vader,” zei de zoon, “Ik heb tegen u gezondigd. Ik ben niet waardig uw zoon te zijn.”

Maar zijn vader zei, Breng me de mooiste kleren en bereid een feest. Mijn zoon was verloren maar is nu gevonden.”

De vader verheugd over de verloren zoon naar huis

 We zijn allemaal zoals deze zoon ; We zijn allemaal van God, onze  Vader afgedwaald. We hebben de kansen en goede dingen die hij ons geeft verspild. We hebben egoistisch geleefd en zijn in opstand gekomen tegen Hem. Onze Hemelse Vader wil dat we vandaag nog tot hem terug keren. Hij wacht op ons met uitgestrekte armen.

 Jezus heeft ons Zijn liefde laten zien toen Hij Zijn leven gaf als een offer voor onze zonden en de zonden van de hele wereld. Hij heeft pijn en afwijzing geleden toen hij zich door godeloze mensen aan een kruis liet nagelen. Door de macht Gods stond hij op uit de dood en heeft een eeuwig leven

 Kom tot Jezus en vraag om vergeving van uw zonden. Als Hij ziet dat u berouw hebt van al het verkeerde dat u heeft gedaan,Zal Hij u vergeven en wast onze zonden weg met het bloed dat hij uitstorte. Wat een geweldige ervaring! U zult een nieuw mens worden. Het leven zal een andere betekenis krijgen. Jezus zal uw schuldgevoel en angst veruilen voor vreugde en geluk.Hij zal uw Zaligmaker zijn.

Neem contakt met ons op

Tracts Bestellen